Predavanja in delavnice, psihoterapija, coaching

VEČ AVTORJEV, ZIDAR, T. (urednica). (2002)
Ljubljana, Zavod za šolstvo

Učitelj se znajde pred dilemo: kako moderirati pouk, kako prepričljivo in zanimivo podajati vsebino … Knjiga združuje prispevke učiteljev različnih predmetov, ki pokažejo, kako je lahko učenje prijetno in zabavno, če so učitelji vešči govorniki in moderatorji pouka.

več o knjigi: www.zrss.si