Predavanja in delavnice, psihoterapija, coaching
Ste se morda znašli v situaciji, ko ste razmišljali:
 1. Ah, ne počutim se dobro. Imam občutek, da sem v slepi ulici in ne vidim izhoda.
 2. Imam občutek utesnjenosti, nezadovoljstva, naveličanosti, nemoči …
 3. Počutim se tako praznega, brez vsake energije. Zdi se mi, kot da sem čisto sam na tem svetu. Ne najdem stika z drugimi.
 4. Ne morem več spati. Vse mi je odveč.
 5. Svoje jeze ne morem več kontrolirati.
 6. Imam tremo, kadar moram kaj povedati ali zagovarjati svoje stališče.
 7. Strah me je. Vsega!
 8. Jezi me, da sem tako neodločen. Ne znam se postaviti zase. Vedno popustim.
 9. Zdi se mi, da že celo življenje skrbim za druge in jih rešujem. Zame pa ni nikoli časa …
 10. V odnosih z drugimi se kar naprej srečujem s konflikti. Prepiram se s šefom, sodelavci, tudi doma. Z otroki se ne znamo več normalno pogovarjati.
 11. Potolažim se samo še z obilnim obrokom in sladkarijami.
 12. Šef je tak narcis; samo on je pomemben …; za povrhu pa vpije ali se nam posmehuje. Ne vem več, kaj naj naredim.
 13. Nočem več pogrevati starih zamer, krivic in napetosti. Rad bi zaživel drugače.
 14. Ne znam se sprostiti, že najmanjši stres me vrže s tira.
 15. Groza me je, če pomislim, da se bodo otroci vsak čas odselili.

Seznam bi bil lahko še daljši. Ste se srečali s kakimi podobnimi mislimi in občutji? Če ste se, je čas, da izstopite iz tega in greste osvobojeno in z novo energijo naprej.

Za koga je psihoterapija primerna?
 • Za vse, ki želite odpraviti zgoraj navedene težave.
 • Za tiste, ki želite izboljšati svojo samopodobo in samozavest.
 • Za tiste, ki želite izboljšati medosebne odnose.
 • Za vse, ki si želite kakovostnejšega življenja.

 

Integrativna relacijska psihoterapija
– individualna in partnerska terapija

Pri svojem delu izhajam iz integrativne relacijske terapije, ki povezuje (integrira) spoznanja in metode različnih psihoterapevtskih šol: psihoanalitične, kognitivno-vedenjske, gestalt terapije in transakcijske analize. Integrativna relacijska psihoterapija nudi celovit pristop pri obravnavi človeka, saj obravnava miselno, čustveno, vedenjsko, socialno, kulturno in duhovno dimenzijo posameznika. Predvsem pa upošteva njegovo individualnost.

Ob tem v svojo prakso vključujem še elemente Na čustva usmerjene terapije, Na sočutje usmerjene terapije in elemente Čuječnosti, ki nam pomagajo, da se vedno bolj zavedamo sebe in svojih primarnih potreb ter ustvarimo trden in sočuten odnos do sebe in do drugih – da torej znamo in zmoremo priti v kontakt s sabo ter z drugimi, znamo postaviti meje in se sami odločiti za nadaljnje korake v svojem življenju, saj imamo možnost izbire.

Srečanja

Terapija lahko traja nekaj srečanj ali več let: odvisno, s kakšnimi težavami se posameznik srečuje in kakšni so njegovi cilji – kaj želi doseči oziroma razviti. Srečanja potekajo enkrat tedensko po 60 minut, lahko tudi na 14 dni po 60 ali 90 minut.

Psihoterapija je veda o spremembi – o osebni spremembi. Lahko se spremenimo in zaživimo, kot smo si dolgo časa upali samo sanjati, ali pa se nismo upali niti sanjati. (Leonida Kobal)

Psihoterapija je pogovor med terapevtom in klientom, v katerem terapevt s pomočjo različnih metod klientu pomaga do boljšega spoznavanja sebe (odnos do sebe) in boljših odnosov z drugimi (odnos do drugih), kar posledično omogoči bolj kakovostno in zadovoljno življenje. Pomaga mu odkriti vzroke za nastale težave, vzroke v pogovorih skupaj odpravljata. Terapevt torej klientu pomaga bolje razumeti, ozavestiti, sprejeti in predelati breme preteklosti, da bo lahko polno zaživel in samozavestneje pogledal v prihodnost. Terapevt in klient pogovore gradita na zaupanju. Prav zaupen odnos klientu omogoča, da lahko odprto in sproščeno spregovori o sebi, svojih težavah, nezadovoljstvu, svojih željah …

Terapija je namenjena klientom, ki želijo doseči olajšanje psiholoških in/ ali fizičnih simptomov (zmanjšati napetost, nemir, strah, čustveno ozdraveti …), zato terapija vključuje razumevanje in obravnavo izkušenj iz preteklosti.