Predavanja in delavnice, psihoterapija, coaching

ZIDAR GALE, T., GALE, B. (2002)
Ljubljana, GV Založba

Avtorja sta na komunikacijskih delavnicah v slovenskih podjetjih spoznala, da so težave pri komuniciranju, zlasti med različnimi ravnmi, pogoste, da se določeni vzorci ponavljajo. Najpogostejše sta zajela v knjigo ter jih oblikovala v zgodbo:
Peter, direktor na vrhuncu kariere, vodi izjemno uspešno podjetje. Doslej je največ energije vlagal v poslovne načrte in prihodnost podjetja, v posle … Nenadoma spozna, da pri medosebnih odnosih v njegovem podjetju hudo škriplje. Ker se zaveda, da podjetje niso le številke, ampak ljudje, sklene, da bo ukrepal.

več o knjigi: www.gvzalozba.si