Predavanja in delavnice, psihoterapija, coaching

Kako postati prepričljiv govornik, ki zna javno nastopati

 

NAMEN

Lahko se zgodi, da moramo pred skupino ljudi predstaviti svoje zamisli, predloge ali rešitve. Zavedamo se, kako pomembno je, da jih prepričamo. Morda  se ravno pripravljamo na poslovno prezentacijo, kjer bomo predstavili naše nove storitve, izdelke, projekte …. Pričakujemo vprašanja in ugovore, na katere bo treba dobro odgovoriti.

Kako naj vse opravimo tako, kot si želimo? Kako naj stojimo, kam naj gledamo, kaj naj počnemo z rokami, kdaj je treba predstaviti dejstva, kdaj in kako zaključiti, kaj rečemo, če kdo ugovarja?

Prepričevalna moč se skriva v načinu nastopanja, v načinu govorjenja. Ljudje zahtevajo jasno in konkretno podajanje vsebine. Pritegnil jih bo samo sproščen in suveren nastop.

 

VSEBINA

 1. NEBESEDNI NASTOP – TRI FREKVENCE ALI TRIJE REGISTRI, KI JIH JE TREBA ODPRETI OZ. »PREČISTITI«
 • kako poslušalce pritegnemo z nebesednimi elementi,
 • kako povečati svojo karizmo – upoštevati tri registre ali tri frekvence, s katerimi nebesedno komuniciramo s poslušalci?
 • Vizualno vedenje (govorica telesa),
 • glasovni elementi (naš glas),
 • čustveno zaznavanje in vplivanje na poslušalce oziroma sogovornike.

 

 1. ZGRADBA GOVORA (poslovna prezentacija)
 • kako oblikovati zgradbo (kaj pomeni trden dramaturški lok),
 • kako svoj nastop prilagoditi poslušalcem (kako se jim približati),
 • kako se predstaviti (se predstavimo sami ali je bolje, da to storijo drugi),
 • kako začeti,
 • kako pritegniti pozornost,
 • kako predstaviti zamisel, rešitev, ukrep; tudi izdelek ali storitev

(najprej navdušiti, potem dokazati, na koncu prepričati),

 • kako zbrati in oblikovati argumente,
 • kako po govoru odgovoriti na manj prijetna vprašanja ali ugovore (kako se hitro in učinkovito odzvati),
 • kako oblikovati in povedati svojo izjavo?

 

 1. MOČ IZREČENIH BESED
 • elementi dobrega in učinkovitega stila,
 • kako razviti fluentnost in koherenco,
 • kaj storimo, če sredi nastopa pozabimo, kaj moramo povedati – v takih trenutkih je treba »iti v javno osamo«.

 

 1. SREDSTVA PREPRIČEVANJA
 • ETOS, PATOS, LOGOS;
 • kako dvigniti svoj ugled,
 • kako razvneti čustva poslušalcev,
 • kako oblikovati logične dokaze?

 

 1. KAKO SE PRIPRAVIMO IN IZVEDEMO NASTOP 
 • pet korakov do dobrega nastopa

(invencija, dispozicija, formulacija, spomin, aktualizacija),

 • zunanja vizualizacija

(kako naj PWP pomaga do boljšega in prepričljivega nastopa),

 • kako se lahko sprostimo in premagamo tremo,
 • vaje za dihanje,
 • praktične vaje in izkušnje so najboljši temelji za učinkovit in sproščen nastop.

 

CILJI – koristi za udeležence

 • Izboljšali boste svoj javni nastop.
 • Naučili se boste, kako razviti svojo prepričevalno moč.
 • Spoznali boste načine, kako pritegniti pozornost poslušalcev in jih navdušiti za svoje zamisli, izdelke, storitve …
 • Naučili se boste, kako jasno, kratko in konkretno podati izjavo.
 • Razvili boste spretnosti, kako se odzvati v manj prijetni situaciji (odgovoriti na manj prijetna vprašanja, pojasniti jedro spora, konflikta …).
 • Naučili se boste tehnik, kako se sprostiti.
 • Naučili se boste načinov, kako samozavestno in sproščeno nastopati.

 

IZVEDBA DELAVNICE

V živo ali on line z različnimi spletnimi orodji (Zoom, MS Teams); število ur v enem srečanju po dogovoru z naročnikom.

 

METODE DELA

Učna delavnica – predavanje, vaje, diskusija, individualno delo, delo v dvojicah in manjših skupinah, študije primerov, simulacije vsakdanjih situacij.

 

TRAJANJE

Temeljni program obsega 16 pedagoških ur, skrajšani pa 8 pedagoških ur, pri čemer zaradi manjšega števila ur program vsebuje manj praktičnih vaj in primerov. Kadar pa želimo posameznike v skupini temeljito izuriti, naj usposabljanje traja vsaj 24 pedagoških ur.

 

ŠTEVILO UDELEŽENCEV

Na delavnici je zaželenih največ 20 udeležencev, na treningih pa do 10 udeležencev. Seveda se glede na naročnikove želje oz. potrebe število udeležencev prilagodi.

 

CENA

Cena posamezne oblike – delavnice, treninga ali zgolj predavanja – je odvisna od več dejavnikov: trajanja, števila udeležencev, dodatne priprave zaradi želja naročnika, analize njihovega trenutnega stanja in priprave konkretnih možnih rešitev … Zato jo oblikujemo skupaj z naročnikom.