Predavanja in delavnice, psihoterapija, coaching

Kaj je retorika? Je to le oblika manipuliranja, prazno besedičenje ali pa je veščina, s katero prepričujemo poslušalce ali sogovornike? Retorika je veščina prepričevanja. Nikakor ni umetnost lepega govorjenja ali prijeten javni nastop … Kje nam retorika koristi? Nam veščine retorike lahko pomagajo? Kaj je treba poznati, razviti, uporabljati, da v poslovnem svetu postanemo opazni, morda celo drugačni, predvsem pa učinkoviti? Kdaj in kje nam bo torej retorika pomagala? Zakaj jo je vredno osvojiti?

Na taka in podobna vprašanja išče odgovore tudi knjiga Retorika – veščina prepričevanja Tatjane Zidar Gale. Pojasnjuje, kako se znajti v konkretnih situacijah, ko naletimo na zadrege, negotovosti, ko se nam zdi, da smo trčili ob nepremostljivo oviro strahu, neizkušenosti; pomanjkanje znanja in veščin, kako prepričati … Pomislimo na podrejene, ki jim je treba predstaviti spremembe delovnega procesa ali pa razkriti manj prijetno novico. Morda smo sredi sestanka, kolegija, kjer je treba povedati svoje mnenje. S sogovorniki se ne strinjamo. Kako jim pojasniti, da nimajo prav, da njihov pogled zavira možnost sodelovanja …? Tu so še slavnostni govori, pa predstavitev poročil, kjer je treba vodstvo prepričati, da so bili doseženi rezultati v danih okoliščinah optimalni. Spomnimo se tudi kupcev, ki jih je prav tako treba prepričati, naj se odločijo za izdelke ali storitve, ki jim jih ponujamo … Lahko pa nas pokličejo novinarji, pričakujejo našo izjavo. Ali pa smo morda povabljeni na okroglo mizo, na pogovor v studio, kjer bo treba zagovarjati odločitve podjetja, vztrajati pri svojem mnenju, predlogu … Koliko situacij, vprašanj, pomislekov, primanjkljajev …, ki lahko ovirajo našo prepričljivost. Kaj s knjigo lahko pridobimo? Knjiga ponuja sistematičen pregled, kako lahko razvijemo svoje retorične veščine. Temeljna poglavja nas usmerjajo od priprave do izvedbe nastopov:
 
Kaj je retorika
(uporaba v poslovnem svetu, razlike med retoriko in komuniciranjem oziroma medosebnimi odnosi …)
Zgradba govora in prezentacije
(dramaturški lok govora ali prezentacije, kako povečati zanimanje poslušalcev, kako se na začetku predstaviti, vrste uvodov, zaključkov, različne zgradbe govorov ali prezentacij, kako ljudi prepričamo za prihodnja dejanja, kako zagovarjamo pravilnost preteklih odločitev ali dejanj …)
Sredstva prepričevanja
(etos: kako dvigniti svoj ugled, patos: kako razgibati čustva poslušalcev in pritegniti njihovo pozornost, logos: kako oblikovati argumente in logično utemeljevati)
Kako povedati svoje mnenje
(mnenjske zgradbe, kako »pametno« nasprotovati, kadar se s sogovornikom ne strinjamo, kako se odzvati na neprijetna vprašanja, ugovore, kako oblikovati izjavo, kako debatirati in diskutirati …)
Kako se pripraviti na nastop
(nebesedni nastop: obvladati telo, glas in čustva, kako premagovati tremo, kako nastopati sproščeno in suvereno)
 
Posnetki na DVD-ju nam pokažejo, kako naj naučene veščine zaživijo v praksi. Predvsem nam pomagajo do spoznanja, kako veščine povezati v trdno celoto – v prepričljiv nastop.
 
Komu je knjiga namenjena? Vsakemu, ki želi izboljšati svoje retorične veščine in postati v svojem nastopu prepričljivejši.
 
»POETA NASCITUR, ORATOR FIT« (latinski pregovor)
(Pesnik se rodi, govornik pa naredi.)
več o knjigi: www.planetgv.si