Predavanja in delavnice, psihoterapija, coaching

Coaching

Verjetno smo že bili v situaciji, ko smo se spraševali, če smo zadovoljni s svojim življenjem – s tem, kar smo dosegli in s tem, kar imamo … Morda se kdaj zavemo: »Rad/-a bi nekaj spremenil/-a, pa ne vem, kje in kako naj začnem.« Coaching nam pomaga, da se začnemo zavedati, kaj želimo spremeniti, kam želimo priti in kaj je treba storiti, da pridemo do tja.

Življenje se lahko spremeni že zaradi majhne odločitve, ki sproži veliko spremembo.

Coaching je pogovor, kjer klient skupaj s coachem razčleni, kaj želi: skupaj razjasnita in konkretizirata klientove želje, da lahko potem oblikujeta konkretne cilje, ki jih klient želi doseči. Coaching je interaktivni proces med coachem in klientom, kjer coach uporablja posebne tehnike spraševanja, spodbuja izvrševanje nalog, daje povratne informacije, da klient lahko postopoma doseže cilje, ki si jih je zadal – da sam najde pot do postavljenih ciljev. Coach ni svetovalec, ki bi ponujal rešitve, coach klienta spodbuja, da sam na stvari začne gledati z drugih zornih kotov, pride do novega uvida, spoznanja, zato lahko tudi sam najde rešitve, ki jih pred tem ni videl oziroma jih zaradi omejitev v svojih miselnih procesih, zaradi izkušenj ali morda zaradi svojih omejenih prepričanj ni mogel videti.

 

Kdaj se odločiti za coaching

Čas za coaching je takrat, kadar ugotavljate, da bi radi razvili ali izboljšali svoje kompetence:

 • bolje uravnotežili zasebno in poslovno življenje,
 • bolje sprejemali odločitve                                                                                                                              (iščete morda načine, kako hitreje in jasneje izdelati svoje sklepe in jih tudi uspešno argumentirati),
 • se bolje notranje motivirali                                                                                                                              (čutite, da zgubljate zavzetost, notranjo energije; želite poiskati svoje strategije za dvig motivacije oz. zavzetosti – da se boste spet počutili »žive«),
 • postali bolj kreativni,
 • postali bolj empatični                                                                                                                                         (do sebe in do drugih, saj se zavedate, da boste le tako uspešno dosegali skupne rezultate in ohranjali medosebne odnose),
 • bili bolj učinkoviti pri svojem delu                                                                                                               (morda potrebujete le nekaj sprememb pri načrtovanju oziroma strukturiranju prioritet, nalog oz. zadolžitev),
 • bolje reševali probleme                                                                                                                                    (potrebovali bi nekaj usmeritev, kako učinkovito izpeljati »težaven« pogovor; veste, da veliko stvari že poznate, zdaj pa je čas, da sami oblikujete svoje najmočnejše strategije),
 • bolje obvladovali stres                                                                                                                                   (kako torej razviti kapacitete za regulacijo avtonomnega živčnega sistema),
 • bolje obvladovali čas,
 • se bolje usmerjali k rezultatom,
 • bolje sami dosegali postavljene cilje.

 

Za koga je primeren?

 • Za vsakega, ki ima skrite želje, pa ne ve, kako določiti cilje in najti pot do teh ciljev.
 • Za vsakega, ki bi rad na poslovnem področju dosegel več, pa ne ve, kako naj se tega loti.
 • Za vsakega, ki bi rad v svojem zasebnem življenju zaživel prijetneje in bolj kakovostno.

 

Srečanja

Coaching lahko traja nekaj srečanj ali daljše obdobje; odvisno, kakšne cilje si posameznik postavi, kaj želi doseči oziroma kam želi priti. Srečanja potekajo po dogovoru (lahko enkrat tedensko, na 14 dni ali na 3 tedne – lahko trajajo po 60 minut ali pa po 90 min).

Lahko se srečujemo » v živo« ali prek Skypea, Zooma, WhatsAppa … (lahko tudi po 30 minut).

 

Individualni trening

Morda pa se boste raje odločili za individualni trening:

 • morda imate konkreten cilj, kjer boste potrebovali retorične ali komunikacijske veščine, pa bi radi trening hitreje zaključili – veščine hitreje osvojili oziroma razvili;
 • morda imate konkretne težave, ki bi jih radi čim hitreje odpravili (vodili boste npr. zahtevnejši sestanek, pa bi se radi nanj dobro pripravili; morda vas čaka pomemben pogovor, pa vas zanima, kako »se strenirati«, da ga boste čim bolje izpeljali …, morda imate zahtevno prezentacijo, zato želite izboljšati svoj nastop …).

Obseg treninga je odvisen od potreb in želja vsakega posameznika. Skupaj se dogovorimo za število ur in metode dela.

Trening – individualni trening – je interaktivno delo med trenerjem in posameznikom, ki želi izboljšati svoje veščine ali spretnosti, a mu primanjkuje določenih virov: ni dovolj izurjen, nima dovolj izkušenj, nima dovolj znanja, veščin, strategij ali orodij … Trener pripravi niz vaj, ki jih skupaj trenirata. Posameznika spodbuja, da eksperimentira in z novimi veščinami spreminja ustaljene navade, se izboljšuje, učinkoviteje izvede določene aktivnosti …